Çocuklarda sıklıkla görülebilen dil ve konuşma bozuklukları şunlardır:

Gecikmiş Dil ve Konuşma : Çocuğun dil ve konuşma gelişiminin yaşından beklenenin gerisinde olması.

Gelişimsel Dil Bozuklukları: Çocuğun karşısındakini anlamada güçlük çekmesi (alıcı dil) ve/ya kendi istek ve duygularını anlatmada yetersiz kalması (ifade edici dil).

Artikülasyon Bozuklukları: Konuşurken bazı sesleri söylememe/farklı söyleme (örneğin; “top” yerine “bop” demek gibi).

Fonolojik Bozukluk: Konuşurken bazı seslerin ve/ya sözcük öbeklerinin yer değiştirmesi (Örneğin; “kitap” yerine “kipat”, “kamyon” yerine “kaymon” demek gibi).

Dil ve konuşma terapilerinde gerekli test ve materyaller kullanılarak çocuğa özel ön değerlendirme yapıldıktan sonra çocuğun ihtiyacına yönelik terapi planı hazırlanır ve kişiye özel bireysel terapi uygulanır.

Dil ve konuşma bozukluklarında erken tanı ve terapi, çocuğunuzun zihinsel gelişimi ve ileri yaşlardaki dil/konuşma özellikleri açısından oldukça önemlidir.