Gölge öğretmen...Alternatif gelişen çocuğun hayatındaki vazgeçilmez kişi...

Gölge öğretmen, alernatif gelişen çocukların okul hayatına ve günlük sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine destek olan ama bunu çocuğa hissettirmeden geri planda kalıyormuş gibi görünerek yapan bir profesyonel, çocuğun “bireysel destek uzmanı”dır.

golge ogretmenTEMAS Çocuk Merkezi Gölge Öğretmen Eğitim Programı, 3 tam günlük eğitim çerçevesinde katılımcıların şu temel becerilerini geliştirir:
• Çocuğun günlük yaşama kendi kapasitesi çerçevesinde azami katılımı için ona rehberlik etmek
• Dikkat ve sürdürmeyi arttırmak için onu gerekli anlarda yönlendirmek
• Ancak aynı zamanda adım adım bağımsızlaştıracak biçimde ona taşıyabileceği, onu geliştirecek sorumlulukları vermek
• Çocuğun duygusal çöküntü veya çatışma yaşamadan yapabileceği kadar zorlanmasını sağlamak için yeterince geri planda kalmak
• Gereken anlarda atak biçimde müdahele edebilmek (ve bu anların ne zaman olabileceğini öngörebilmek)
• Çocuğun sınıfta lider öğretmeni takip edebilmesi ve öğretimin verimli olması için onun özel durumuna uygun sınırlar dahilinde destek sağlamak
• Çocuğun teneffüste arkadaşları ile olduğu sırada sosyalleşebilmesi için onun inisiyatif geliştirebilmesine katkıda bulunacak şekilde yaşıtları ile iletişimine aracılık etmek
• Okul dışı günlük yaşamında aşamalı olarak bağımsızlaşabilmesine katkıda bulunmak
• Fiziksel engelli çocuklarda doğru biçimde yeterli desteği verebilmek ama kendi becerilerini geliştirmesine de maddi manevi destek olabilmek

Uzman psikolog ve terapistlerin yanı sıra çocuk gelişim uzmanlarının vereceği akademik seminer ile başlayan ve toplam 24 saatlik eğitim içeren TEMAS Çocuk Merkezi Gölge Öğretmen Eğitim Programı’nın 12 saatlik bölümü teorik bilgilerin hayata geçirilmesine yönelik birebir aktif uygulamadan oluşmaktadır.
Uygulamalı bölümün en son kısmı öğrendiklerini süpervizyon altında hayata geçirmeye ve gerekiyorsa düzeltici yorumlar almaya ayrılmıştır. Uygulamalı çalışmalar, terapi ve özel eğitim için çocuk merkezine gelen ve gerçekten gölge öğretmene ihtiyaç duyan çocuklarla yapılmakta olup mesleğe başlayacak adayların yaşayabilecekleri muhtemel olay ve durumları gerçekçi biçimde temsil etmektedir.

Ülkemizde yeni yeni başlamakla birlikte birlikte “gölge öğretmenlik” mesleği yurtdışında, özellikle Amerika’da ve Kanada’da, yaygın olarak uygulanmaktadır. TEMAS Çocuk Merkezi Gölge Öğretmen Eğitim Programı içeriği uluslararası kabul görmüş temel teorik ve klinik bilgilerin yanı sıra Türkiye’ye özgü bilimsel çalışmalar, uygulamalar ve uzman eğitmenlerin 20 yıllık deneyimleri ile zenginleştirilmiş olup katılımcılara ilk kez bu alanda aktif eğitim alma imkanı sağlamaktadır.
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen (212) 258 46 80 veya (530) 500 12 83’den Fusun Tabaklar ile iletişime geçiniz.